Start   Jac Maris   & Anderen   Gebouw   Collectie   Exposities   Over ons   Zakelijk   Museumwinkel   Steun AJM   Media   Overig   Contact 

Devotieprentjes

Benedictus (devotieprentje)

In of kort na 1936 stelde Rudolph Bless van de Nijmeegse kunsthandel ‘Sier Uw Huis’ een assortiment samen van 126 prentjes van Maria, Jozef, Jezus en van heiligen en prominenten van de diverse ordes en congregaties die in de regio Nijmegen aanwezig waren. De prentjes waren ontworpen door Jac Maris, kunstenaar Piet Gerrits (1878-1957) en een zekere J. van Kesteren. Van de 126 prentjes zijn er 94 door Maris getekend. Van ooggetuigen weten wij dat zijn vrouw Willy ook hielp met het tekenen of inkleuren van deze devotieprentjes.
Bless bewaarde de originele tekeningen van de prentjes om zo de reproductierechten makkelijker te kunnen beschermen. Nadat zijn zaak in 1953 werd opgeheven, zijn enkele van deze originele tekeningen uiteindelijk terechtgekomen bij museum Het Valkhof in Nijmegen.

Het hier afgebeelde prentje van Benedictus, nummer 41 in de serie, is gemaakt ter gelegenheid van de priesterwijding van Nico Wilbrink op 24 juli 1932.
Een buste van Benedictus hebben wij ontdekt in particulier bezit.