C-027 – 1945 ontwerp ambtenarenmonument Nijmegen

C-027