Ateliermuseum Jac Maris

Jac Maris (TT-RW)

31 oktober 2010 t/m 28 februari 2011Jac Mari s (religieus werk)

Affiche - Maris (religieus werk)
Affiche van de tentoonstelling

Tentoongesteld werd het volgende:

- Op acht panelen tekeningen en beeldwerken die Maris maakte voor de kunsthandel Sier uw Huis en voor de religieuze instellingen die rechtstreeks werk bij hem bestelden.
- In een map de complete serie devotieprentjes die hij maakte van de belangrijkste heiligen van de jezuïeten, redemptoristen, franciscanen, dominicanen, lazaristen, kapucijnen en karmelieten.
- Op foto's een aantal van de grote opdrachten die hij kreeg van diverse religieuze instellingen.
- Verschillende andere devotionalia, zoals beelden van Jozef en kind, plaquettes met voorstellingen van Maria en kruisbeelden.
- Een paneel is gewijd aan werken die Maris in de jaren 1934-1940 maakte onder zijn eigen firmanaam Siram Studio.
Men draaie het woord Siram om en men ziet om wie het gaat.
- Plaquettes met religieuze onderwerpen voor andere ondernemingen zoals de tegelfabriek van Russel-Tiglia in Tegelen en Dericks en Geldens in Druten.
- Diverse devotionalia: een gekruisigd Christuskind, een doosje met klein formaat prentjes van Sier-uw-Huis.
Interessant ook is het boek waarin Maris kopieën bewaarde van de brieven die hij in de jaren dertig verstuurde.
Hij tekende in zijn brieven vaak ontwerpen die hij bij diverse firma's te koop aanbood.

In de jaren na de oorlog kreeg Maris vele opdrachten voor kruiswegen en heiligenbeelden.
- Een groot Mariabeeld dat hij maakte voor de dorpskerk van Zeelst
- Twee beelden in blauwe keramiek die hij in 1960 maakte voor de fraters van Tilburg.
- Kruisbeeld uit het begin van de jaren vijftig.
We zien er niet alleen Christus aan het kruis op, maar ook Adam en Eva, Maria met kind, de duif van de heilige geest, het alziend oog van God de vader en op de uiteinden der dwarsbalk een schedel en een duif, symbolen van dood en leven.
- Tekening van Het Hemelse Jeruzalem, een scène uit de Apocalyps van Johannes, een boek waarin Maris vele onderwerpen heeft gevonden voor zijn faïence fresco's.
- Twee grote heiligenbeelden van Gerardus Majella en Antonius met het kind. Maris maakte beide beelden midden jaren dertig voor de inmiddels opgeheven Christus Koningkerk in Nijmegen.
- Studies van de kruisweg die Maris in 1964 maakte voor de Martinuskerk in Arnhem.
- Madonna uit de jaren dertig, een recente aanwinst van het museum.
- Voorbeelden van de religieuze tekeningen die Maris in de jaren veertig maakte.
- Achtste statie van de kruisweg Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder en een afbeelding in kleur van de Annunciatie.
- Kleine plastiek Pinksteren.

Bel ons