Ateliermuseum Jac Maris

Rianne Marris & Laura Maria Stenhuis

27 juni t/m 2 augustus 2015
Tragiek en schoonheid door de tijd gekleurd
De authentieke kracht van de imperfectie

RIANNE MARRIS (1963) is de kleindochter van Hans, broer van Jac Maris, waarvan zij dus de achternicht is. Zij was docent levensbeschouwing en geschiedenis aan het Twents Carmelcollege in Oldenzaal. Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon. Tijdens haar laatste lesjaren begon zij een artistieke opleiding te volgen aan de Vrije Academie 't Pad in Kesteren, waar zij zich ontwikkelde tot een gediplomeerd kunstenares. Ze schildert in rijke kleurharmonieën stillevens met bloemen en objecten, fantasiedorpen en steden.

A4formaat - DefinitievePoster-ExpoMarishuis-RMarris&LMStenhuis
Affiche van de tentoonstelling

LAURA MARIA STENHUIS (1991) is dochter van Rianne Marris. Ook zij studeerde aan de vrije Academie 't Pad in Kesteren. Tegenwoordig is ze actief als grafisch vormgever en vrij kunstenaar.

De dubbelexpositie van moeder en dochter maakte deel uit van hun beider examen voor Beeldend Kunstenaar aan de Vrije Academie Het Pad te Kesteren. Rianne Marris exposeert onder de titel Tragiek en schoonheid door de tijd gekleurd.

Rianne Marris - 001
Zelfkant (2015)
Rianne Marris - 002
Echo (2015)

“Het werk van deze expositie komt voort uit een onderzoek voor mijn afstuderen, dat een jaar geduurd heeft”, zo vertelt zij. “Dit omvat ook een filosofisch onderzoek in de vorm van een scriptie, die ik ook op de expositie laat zien. Ik heb mij verdiept in het tweelingfenomeen tragiek en schoonheid en vooral wat de werking van het element tijd daarbinnen is. Via kunstzinnige werken en dit onderzoek ben ik steeds dichter bij de essentie gekomen. Dit heb ik uiteindelijk verwerkt in een serie van drie schilderijen. Ander werk uit het onderzoek is uiteraard ook te zien.” “Mijn weg tot kunstenaar is gegaan via tekenen en schilderen als hobby naar meer professionalisering door docent te worden in het vak levensbeschouwing en uiteindelijk vijf jaar geleden de keuze te maken om professioneel kunstzinnige lessen in mijn Atelier Marris te geven”, zo besluit Rianne Marris.

Laura Maria Stenhuis - 001
Verafschuwing

Laura Maria Stenhuis heeft haar expositie de titel De authentieke kracht van de imperfectie gegeven. Zij licht dit heel beeldend toe: “Het gaat over de authenticiteit van de mens waarbij de kracht van de onvolmaaktheid juist een grote rol speelt. Immers zonder onze imperfectie en de acceptatie daarvan kunnen we niet authentiek zijn. Mijn schilderijen bestaan dan ook uit schetsmatige en aldus “onvolmaakte” portretten, waarin ik de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid van authenticiteit en imperfectie heb willen uitdrukken. Daarmee tracht ik ook een beroep te doen op de zelfreflectie van de beschouwer. Mijn schilderijen fungeren dus in zekere zin als spiegels van mijn eigen innerlijke beleving én van die van de beschouwer. Authenticiteit is een dusdanig abstract begrip, dat taal eigenlijk tekortschiet om het eenduidig te definiëren. En juist daarom is beeldende kunst voor mij een prachtig medium om toch over dit onderwerp te communiceren en mijn eigen opvattingen erover te kunnen weergeven.”

Het kunstenaarschap zit beide exposanten in het bloed. Zij stammen namelijk, net als Jac Maris, in rechte lijn af van de bekende Haagse schilder Jacob Maris. “Jac Maris is de oudoom van mijn moeder”, vertelt Laura Maria, “en we zijn natuurlijk trots op hem, Jacob en de vele andere kunstenaars in onze familie, zonder uiteraard op hun roem te willen teren. Maar het is natuurlijk wel heel inspirerend voor ons beiden om juist in Jac Maris’ voormalige atelier te exposeren.”

Zie ook www.riannemarris.nl en www.lauramaria.nl

Bel ons