Ateliermuseum Jac Maris

Joep de Bekker

Joep de Bekker

17 december 2016 t/m 12 februari 2017

Landschap

Joep de Bekker (Tilburg 1935) is het type schilder, dat het onderzoeken van wat de schilderkunst vermag belangrijker vindt, dan het bereiken van een eindresultaat. Schilderen is voor hem meer te typeren als denken dan verf opbrengen. Onder het schijnbaar moeiteloze resultaat liggen - letterlijk dan wel figuurlijk- dikwijls vele lagen. Daarin zit de strijd, die gestreden moest alvorens ratio, gevoel, lef en vakmanschap elkaar spontaan in harmonie vinden. Om dat te bereiken moet je als schilder als het ware naar het schilderij leren luisteren, vindt Joep de Bekker, want een goed schilderij schildert zichzelf.
Joep de Bekker schildert landschappen in heldere kleuren en met een steeds lossere toets. De 'lege' ruimte om de elementen in het landschap is heel uitdrukkelijk aanwezig. De contouren in zijn landschappen zijn vervaagd en de herkenbaarheid is ondergeschikt aan de poëzie van het geheel. Joep de Bekker heeft ook meermaals de directe omgeving van zijn huis in Groesbeek als onderwerp van zijn werk gekozen.

De expositie concentreert zich op zijn vrije kunstenaarschap. Maar voordat Joep de Bekker zich midden jaren tachtig geheel gaat wijden aan zijn vrije kunstenaarschap, heeft hij al een hele carrière achter de rug. In 1960 werd hij anatomisch tekenaar aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen, waarbij zijn ambachtelijk vakmanschap een grote rol speelde. Naast dat werk zette hij zijn artistiek talent en sociaal engagement geruime tijd in, als creatief therapeut op de afdeling psychiatrie van het Radboudziekenhuis. Op de universiteit kon hij ook zijn talent als kunstenaar én commentator op de actualiteit tonen middels zijn treffende spotprenten voor het KU-nieuws. Ook maakte hij geruime tijd illustraties voor dagblad De Gelderlander, waarbij hij zich uitstekend wist in te leven in het onderwerp van een artikel.
Op de expositie toont Joep de Bekker ook zijn naakttekeningen. Als anatomisch tekenaar was het zaak om de menselijke lichaamsdelen zo exact mogelijk in beeld te brengen. Hoe anders zijn de latere naakten. Nu gaat het puur om de sfeer die lichamelijke schoonheid oproept, als het licht over de huid strijkt.
Joep de Bekker kreeg in ruime mate steeds waardering voor zijn kunstenaarschap. In de jaren 70 werd hij aangenomen als lid van de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars Nijmegen. Op circa 90 exposities in de regio en elders in den lande was tot nu toe zijn werk te zien. ns museum beschouwt het dan ook als een eer om de deuren voor zijn kunst te openen en bezoekers te laten genieten van schilderijen, die zich middels Joep de Bekkers kunstenaarschap zelf geschilderd hebben.
Hieronder enkele foto's gemaakt tijdens de opening op 17 december 2016.


Zie ook de website van Joep de Bekker
De openingstijden van de expositie zijn dezelfde als die van het museum: klik openingstijden.

Bel ons