Ateliermuseum Jac Maris

Tempel van het Gezin

Dorpsstraat 32
Ook kortweg bekend als Het Gezin

Heumen - Het Gezin afb 1
Tekening (F-027)
Tekening (F-027)

Dit beeld van een vader en moeder die een kind beschermen dateert van 1975.
De parochie van de H.Georgius gaf in dat jaar onderstaande toelichting bij dit beeld waaruit blijkt dat Tempel van het Gezin als religieus werk wordt beschouwd.

Dit kostbare kunstwerk, een meesterwerk van onze Heumense kunstenaar Jacques Maris, als aandenken aan dit jubileum, vooral door het Gemeentebestuur in een sympathieke en royale geste aan de hele gemeenschap van Heumen aangeboden, op ons kerkplein opgericht, is weliswaar bescheiden van omvang als "Tempel". Maar daarom is het niet minder belangrijk!

Deze "Tempel van het gezin" ontleent zijn ware grootheid aan zijn rijke inhoud en zinvolle uitdrukking van diepere betekenis van de beide grote tempels of kerken, die er van uit de hoogte op neer kijken; binnen handbereik een veelzeggend symbool van het "Samen kerk-zijn" Het gezin is immers niet enkel de levende cel, maar veel meer de levende bouwsteen van de kerk als gelovige gemeenschap.
"De tempel van God is heilig en die tempel zijt Gij" (l Kor. 3,17.)

De vorm van het kunstwerk: de innig in elkaar gestrengelde figuren van man en vrouw bieden een veilig en beschut onderkomen voor het kwetsbare en weerloze kind.

De bedoeling is duidelijk: een aanschouwelijke voorstelling van de kerk in haar functie van bescherming en geborgenheid verlenen aan de zwakken en machtelozen, gedachtig het Woord van de Heer: "Wat gij aan de geringsten der mijnen gedaan hebt, hebt ge aan mij gedaan". Bovendien kan ieder zichzelf herkennen in dit kind: "Als gij niet opnieuw wordt als kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan".
Zo zal men zich klein en hulpbehoevend moeten weten, als men zinvol het kerkgebouw wil binnen gaan.

Vervolgens staat deze tempel van het gezin "mode voor de kerkgemeenschap als één gezin in eenheid en saamhorigheid.
Als in een goed gezin leert men in de kerk: Geven voor leven, geven en (niet nemen) maar delen, de diepe kern van elke liturgie-viering. De "Tempel van het gezin" is dus een beeld van de kerk in de geest van Christus en zijn Evangelie.

Verder zou men in dit beeld iets kunnen ontdekken van de mens, geschapen naar Gods Beeld en gelijkenis, dus een verwijzing naar God zelf, "God schiep de mens als Zijn beeld, als beeld van God schiep God hem, man en vrouw schiep Hij hen (hem?).
Waar de mens tot volle ontplooiing van zijn mens-zijn en scheppend en bezield handelen komt vooral in het gezin (man, vrouw en kind), zouden we in dit beeld van het gezin iets kunnen ontdekken in die wonderlijke drie-éénheid van het gezin.

Tenslotte kan deze tempel van het gezin ons herinneren aan het oer-christelijke gezin van Nazareth: Jezus, Maria en Jozef, vooral ook tijdens de Kerstvieringen. Uit deze beschouwing zal het duidelijk zijn, dat wij in dit kunstwerk heel wat gezien hebben en waarom de keuze van onze voorbereidende Commissie op dit kostbare monument gevallen is.

Ieder mag er natuurlijk in deze geest nog meer in zien en ik ben ervan overtuigd, dat het door iedereen gezien mag worden en ongetwijfeld ook in de toekomst door talloze zal worden; moge het spoedig groeien en de waardering en aandacht krijgen, die het verdient.

Bel ons