Ateliermuseum Jac Maris

Cuijk (RW)

Martinuskerk

Dit keramische kruisbeeld is bij de opening van het vernieuwde stadhuis geschonken aan de gemeente.
Over wie de schenker is, circuleren twee verschillende versies.
Versie één: volgens een artikel in De Gelderlander van 19 februari 1960 is het op initiatief van mevrouw Manders geschonken door de Cuijkse middenstand.

Versie twee: volgens pastoor Küppers is het de parochie die het op 6 september 1957 had aangeboden aan burgemeester Louis Janssen bij de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis.

Bij een verbouwing van de Raadszaal is het opgeslagen, later gerestaureerd en geschonken aan de Martinuskerk.

Bel ons