Ateliermuseum Jac Maris

Canisius College

Mater Dei
Berg en Dalseweg 207

In 1925 stichtten de Ursulinen van de Romeinse Unie in Nijmegen het rooms-katholieke gymnasium voor meisjes Mater Dei.
De zusters begonnen toen met achttien leerlingen en negen docenten in een herenhuis aan de Batavierenweg, het woonhuis van de zusters.
Uitbreiding bleek spoedig noodzakelijk en een nieuwe school werd in 1930 geopend aan de Berg en Dalseweg.

Toen deze school gebouwd werd, lieten de zusters direct in de façade een afbeelding aanbrengen van de Moeder Gods.
Die bevond zich echter zo hoog in de gevel, meters boven de ingang, dat men op het plein voor de school moest gaan staan om hem te kunnen zien.
De zusters wensten al snel een Moeder Gods die dichter bij de mensen stond.
Die wens werd vervuld in 1950, toen bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de school, de oud-leerlingen een beeld van Mater Dei aanboden, gemaakt door Jac Maris.
Het werd geplaatst in de centrale ontvangsthal.

Bij een eerste aanblik lijkt het een traditioneel beeld van een lieve, wat melancholische moeder met kind.
Maris heeft ervoor gezorgd dat het goed aansluit bij de sfeer van de hal die in belangrijke mate bepaald wordt door de keramische tegels van de lambrisering, lichtbruin met een zwarte bovenrand.
Het beeld sluit bij die kleurstelling aan: het heeft een lichte bruine tint in de sokkel, en is donkerder in de kleding van Maria.

Op de sokkel bevinden zich twee beeldhouwwerkjes.
Aan de ene zijde zien we een scène uit het begin van het Oude Testament: de verleiding van Adam en Eva in het paradijs.
Aan de zijkant van de sokkel van het beeld staat Johannes de Doper, een figuur uit het Nieuwe Testament, die omhoog wijst naar Maria en het kindje Jezus.

Na een grote verbouwing bleef het beeld van de Mater Dei in 2016 behouden in de hal van het gebouw, nadat het door Joop Hemmelder is gerestaureerd.


Vergelijk en zie verder:
- Madonna met Kind (Catalogusnummer 067)
- Kruisbeeld (Catalogusnummer 077)
- Altaarkruis in Dominicuskerk Nijmegen
- Kerstgroep in een particuliere collectie

Bel ons