Ateliermuseum Jac Maris

Dominicuskerk

 

Prof. Molkenboerstraat 7


Jac Maris kreeg vele opdrachten van de orde der dominicanen.
In 1949-1952 maakte hij muurreliëfs voor het Albertinum in Nijmegen, in Rijckholt in 1957-1960 een kruisweg voor de rectorale kerk der dominicanen en in 1959-1960 een madonna voor een veldkapelletje.
Hij dankte die opdrachten in belangrijke mate aan de waardering die pater Laurentius Teeuwen voor zijn werk had.
Die verbleef van 1945 tot 1954 als provinciaal overste van de orde in het Albertinum en vervolgens als rector in het klooster van Rijckholt.
De Dominicuskerk in Nijmegen werd ontworpen door architect Thomas Nix in de traditionalistische stijl van de Bossche School en werd in 1952 ingewijd.


TIMPAAN

Priesterkoor met timpaan
Feniks
Evangelist Marcus
Evangelist Johannes
Christus
Evangelist Matteüs
Evangelist Lucas
Pauw

In een timpaan, hoog boven de opgang naar het koor, heet een Christus met geopende armen de kerkgangers welkom.
Hij wordt geflankeerd door de vier evangelisten, een pauw en een feniks.
Volgens Romeinse schrijvers was de feniks een vogel die 500 jaar leefde en in vuur ten onder ging om vervolgens weer uit zijn eigen as te herrijzen.
Vroeg-christelijke auteurs kenden dit verhaal en maakten de feniks tot een symbool voor de verrijzenis van Christus.
De feniks herinnert hier tevens aan het feit dat de vroegere dominicanenkerk in de Broerstraat de oorlog niet overleefd had, maar dat als een feniks uit het vuur de nieuwe Dominicusparochie op het Galgenveld was verrezen.
De feniks mag niet verward worden met de pauw, die zowel in de profane als de christelijke kunst het symbool is voor het eeuwig leven, omdat volgens antieke schrijvers het vlees van dit dier nooit kan bederven.
Pauw en feniks treffen we ook aan in de communiebanken van de Michaëlkerk in Herten.
Mogelijk is de ingemetselde siervogel bij ons museum (catnr. 73) een studie hiervoor geweest.


ANTONIUS VAN PADUA

Achterin de kerk staat een bevlogen Antonius van Padua, in extase pratend tegen het kindje Jezus.
Dat beeld werd geschonken door Cécile Rosalie Van Hout-Voeten, die een speciale verering voor deze heilige had.
Juwelierszaak Van Hout-Ververgaard zou in 1955 aan Maris de beeldjes vragen voor het bekende carillon.


ANNUNCIATIE

De doorgang naar de sacristie is opgesierd met een Annunciatie-reliëf.
Aan de voeten van de engel Gabriël en Maria heeft Maris drie miniaturen gemaakt: Maria met kind Jezus, een verheerlijkte Christus en Maria en een Piëta.


MADONNA MET KIND


ALTAARKRUIS

In onze collectie bevindt zich een kruisbeeld dat in dezelfde trant is gemaakt (zie catalogusnummer 077).


MARTINUS VAN PORRES

Een keramisch reliëf met de afbeelding van Martinus de Porres, is buiten naast de deur van de pastorie bevestigd.
Meer informatie over dit reliëf en de heilige Martinus van Porres is te vinden op de pagina van catalogusnummer 076.

Bel ons