Ateliermuseum Jac Maris

Oldenzaal (RW)

Oldenzaal - TCL Jozef met Kind

Carmel Jozef

Carmel Madonna en Carmel Jozef

Kapel voormalig klooster Carmelieten / Twents Carmellyceum - Lyceumstraat 2

Twee sculpturen uit 1933 van witbakkende klei, geëngobeerd en op betonnen sokkels (150 cm x 35 cm; de sokkel 38 cm x 32 cm)

Jozef draagt het Kind op zijn rechterarm, een zeldzame uitbeelding als pendant van het Mariabeeld met Kind aan de overzijde in het transept. Jezus heeft het wapen van de Orde der Karmelieten in zijn handen.

Maria draagt haar kind op haar linkerarm, over de rechter draagt zij een scapulier met de letters MR (Maria Regina) en het heraldisch teken van de Orde der Karmelieten.

In Carmelrozen (Geïllustreerd Maandschrift gewijd aan de vereering van Maria onder redactie van eenige paters Carmelieten) jaargang 22 (1933 - 1934) aflevering 4 staat het volgende:

Twee Nieuwe beelden

In de kapel van het Twentsch Carmellyceum te Oldenzaal, tevens kloosterkapel, zijn onlangs twee nieuwe beelden (± 1.60 M hoog in ivoorkleur) geplaatst, voorstellende: O.L. Vrouw van het H. Scapulier (Carmel Madonna) en St. Joseph, Voedstervader, Beschermer der H. Kerk en bijzondere beschermer der Carmelorde. De beelden zijn geleverd door den Kunsthandel "Sier uw Huis" te Nijmegen en  naar aanwijzingen van Prof. Dr. T. Brandsma, O. Carm. te Nijmegen, door den kunstenaar Maris te Malden bij Nijmegen ontworpen en vervaardigd. Deze heel bijzondere "Carmel Madonna" en "Carmel-Joseph" zijn als passende pendanten werkelijk 'n sieraad in de stijlvolle kapel, die aan O.L. Vrouw van den Berg Carmel is toegewijd.

Bel ons