Ateliermuseum Jac Maris

Kerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Een overzicht van de ons bekende 11 kruiswegen die Jac Maris heeft vervaardigd met de traditionele voorstellingen van de 14 staties vindt u hier.
De Dominicaanse pater Latour schrijft in zijn geschiedenis van het klooster het volgende over de kruisweg in deze kerk.

In de loop van 1957 was opdracht gegeven aan de Heer Jacques Maris om een nieuwe kruisweg voor onze kerk te vervaardigen. Een onbekende gever schonk als bijdrage hiervoor f 250 aan de Rector. Dit goede voorbeeld werkte stimulerend, want een andere parochiaan, die juist de voetbaltoto gewonnen had, voelde zich gedrongen daarvan 3000 gulden af te dragen aan de kerk voor de kruiswegstaties. [...]
Op 23 december komt de kunstenaar Jacques Maris negen kruiswegstatie afleveren en in de kerk plaatsen. Het is boetseerwerk, overwegend in bronskleur getint, geglazuurd en gebakken. De afmetingen zijn niet groot, misschien ongeveer 40 bij 40 centimeter. Het zijn geen volledige tafrelen, zoals men gewoon is te zien, maar het zijn meer weergaven van de kern, de essentie van de verschillende fasen van de kruisweg. Ze worden verondersteld suggestief genoeg te zijn om de rest er bij te kunnen denken. Bij de Kruisiging van Christus bijv. ziet men slechts een vastgespijkerde hand en een neerhangend hoofd met doornenkroon. Bij de vijfde statie ziet men het ter aarde gedrukte gezicht van Christus en de twee grijpende handen van Simon van Cyrene om de kruisbalk. De opvatting is zeker origineel en artistiek verantwoord, maar niet bepaald populair.

Rijckholt - Madonna met Kind
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Keramisch beeld in de rechter zijkapel

Statie 01

Statie 04Statie 07Statie 10Statie 13

Statie 02

Statie 05Statie 08Statie 11Statie 14

Statie 03

Statie 06Statie 09Statie 12

Bel ons