Jan Maris, Gab Smulders en de Tweede Wereldoorlog

Jac Maris, Gab Smulders en de Tweede Wereldoorlog

De herfsttentoonstelling zal staan in het teken van de grote Market Garden herdenkingen die dan her en der plaatsvinden. Ons museum neemt daaraan deel met een dubbeltentoonstelling gewijd aan Jac Maris en Gab Smulders

Van Jac Maris wordt de rol in beeld gebracht die hij tijdens de oorlog speelde in het verzet en tijdens de operatie Market Garden. Ook zijn er foto’s te zien van de vele oorlogsmonumenten die hij gemaakt heeft.

Van Gab Smulders wordt o.a. een aantal historische diorama’s (kijkkasten) geëxposeerd, met als thema’s: De opkomst van Hitler, De rijksdagbrand, De hongerwinter, De evacuatie, Een Jappenkamp. Bij de tentoonstelling verschijnt teven een boek over Gab Smulders.

Bel ons