Ateliermuseum Jac Maris

Nieuwsbrief nr.33, september 2019

Nieuwe tentoonstelling: Jac Maris, Gab Smulders en de Tweede Wereldoorlog

Op zaterdag 14 september heeft de wethouder van cultuur van de gemeente Heumen, Frank Eetgerink, onze nieuwe tentoonstelling geopend, gewijd aan Market Garden. Het is een expositie met drie verhaallijnen: historische gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, van Rijksdagbrand tot D-Day, belangrijke momenten uit de geschiedenis van Heumen, zoals de inval van de Duitsers in mei 1940 en de landing van de para's in september 1944 en de persoonlijke ervaringen van Jac Maris, hoofd van het verzet in de regio. Het verhaal van Jac Maris wordt ondersteund met een boekje over zijn optreden tijdens de oorlog en over de vele oorlogsmonumenten in de regio waarvoor hij na de oorlog de opdracht kreeg. De werken van Gab Smulders worden gepresenteerd in een boek over de kunstenaar, dat door het Marismuseum is gepubliceerd.

Na tentoonstellingen over Peter Roovers, Albert Meertens, Jac Maris, Els Tervoort en Wim van Woerkom plaatst het Ateliermuseum Jac Maris hiermee opnieuw een interessante kunstenaar uit onze eigen regio voor het voetlicht.

We herinneren hierbij aan de aanwinst die we in onze vorige Nieuwsbrief presenteerden: de bronzen replica van het oorlogsmonument dat Maris gemaakt heeft voor Nijmegen en dat op Plein 1944 staat. Aan dat beeld van Maris is in de tentoonstelling extra aandacht besteed.

Jac Maris, Soldaten aan het front, vroegere collectie Lomoskazerne.

AANWINSTEN

Het museum heeft weer diverse aanwinsten. De Rabobank Nijmegen heeft een replica-beeldje geschonken van Kiste Trui, de vrouw die haar hele leven naar de krijgskas heeft gezocht die na de slag op de Mookerhei achtergelaten zou zijn. Historisch gezien een aanvechtbaar feit, want het is niet uitgesloten dat veel soldaten van de gebroeders van Nassau gedeserteerd zijn omdat ze niet betaald werden, juist omdat er helemaal geen krijgskas was. Het blijft echter een boeiend verhaal en het beeld van Kiste Trui is een geslaagde vertaling van wat een regionale legende is geworden. Over de maker van het beeld, Peter Roovers, heeft ons museum een prachtig boek uitgegeven, waarvan nog exemplaren te koop zijn.

Peter Roovers, Kiste Trui

De familie Maris uit Ugchelen heeft ons museum twee bijzondere werken van Jac Maris geschonken. Een Kop van een oude man, in olieverf op doek, dat op hout is geplakt (gemaroufleerd heet dat). Het is gesigneerd met W. Maris en daarachter is geschreven 'Jack'. Het herinnert eraan dat onze Maris bij zijn geboorte de namen 'Walter Jacques' heeft gekregen en pas iets later zijn tweede voornaam als roepnaam is gaan gebruiken. In de familie werd hij door zijn neefs en nichten meestal 'ome Jack' genoemd, ongeveer op zijn Engels uitgesproken. Op grond van deze signatuur veronderstellen we hiermee een heel vroeg werk van Maris gekregen te hebben.

Jac Maris, kop van een oude man

Jac Maris, De kaartspeler

Heel bijzonder ook is een grote tekening op karton van 45,5 x 84,5 cm. Deze is gesigneerd met J. Maris en zal uit de periode 1925-1931 zijn, toen hij meer van die zware, door Toorop beïnvloede tekeningen maakte. Het werk stelt kaartspelers voor. Zojuist heeft een speler harten aas op tafel gelegd, hetgeen de gemoederen zichtbaar bezig houdt. Het werk is oorspronkelijk door Jac geschonken aan zijn oom Hans Marris bij gelegenheid van diens huwelijk april 1931 met Anna Christina Hardeman (1908-2000). Het werk ging over in de collectie van hun zoon, de kunstenaar Jacques W. Marris (1932-2019) en werd recent door diens weduwe geschonken aan ons Ateliermuseum

Leo Ewals, conservator

Bel ons