Ateliermuseum Jac Maris

Stichting & bestuur

Het bij elkaar houden van de in het bezit van de kunstenaar zijnde collectie was voor Jac Maris in 1994 aanleiding om de Stichting Jac. Marismuseum op te richten. Het atelier werd museum en de atelier-nalatenschap vormde de collectie. Na het overlijden van de beeldhouwer in 1996 en zijn vrouw in 2000 is deze stichting eigenaar geworden van pand en collectie.
Met hulp van de gemeente Heumen werd het pand aan de Looistraat geschikt gemaakt als museum.
De stichting krijgt jaarlijks een vaste subsidie van de gemeente Heumen.
Doel van de stichting is het exploiteren, in stand houden en uitbreiden van een museum annex cultureel centrum, het verwerven, tentoonstellen en in beperkte mate uitlenen van selecte voorwerpen om daarmee de kunstzin bij mensen te stimuleren.
Sinds 21 maart 2005 is dit museum geregistreerd.
In 2006 zijn de statuten voor het laatst gewijzigd. De officiële naam van de stichting luidt sindsdien Stichting Ateliermuseum Jac Maris.

De leden van het bestuur hebben een zittingstermijn van telkens vijf jaar en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur wordt gevormd door:
Dhr. Dr. L.J.I.  (Leo) Ewals (voorzitter)
sedert 06-10-08 (gecontinueerd 2de termijn tot 06-10-18

Dhr. L.J.E.  (Léon) Denissen (penningmeester)
sedert 22-11-10 (gecontinueerd 2de termijn tot 22-11-20)

Mevr. C.(Cobi) Schrijen (secretaris)
sedert 01-05-2019

Mevr. W. (Wilma) Geertsen-Jacobs (secretaris)
sedert 01-06-2019

Dhr.F. (Frans) Poelwijk
sedert 01-02-2021

Bel ons