Ateliermuseum Jac Maris

Dante-buste

Kunststeen

Dante inspireerde Maris tot Oprijzende Zielen / Het Vagevuur, een vroeg, dramatisch werk waarin de invloed van Rodin nog goed zichtbaar is.
Dat werk, eveneens in kunststeen, staat op het terras.

De portretbuste van Dante is in 1934 al geëxposeerd in het Stedelijk Museum van Amsterdam, waar Maris deelnam aan de tentoonstellingen van de vereniging Sint Lucas.

Het museum bezit drie ontwerptekeningen m.b.t. Dante.

Schenking: Fons Fiselier, Nijmegen, die het op zijn beurt had ontvangen van de familie Hoytink-Leyten.

Dante

De aanwinst in 2013
Ontwerp Inferno, Canto 29,67Wij zagen buiken, ruggen die daar lagenDwars door elkaar; een enkeling verkoosZich kruipend aan een trieste tocht te wagen(A-031)
Ontwerp Inferno, Canto 29,67
Wij zagen buiken, ruggen die daar lagen
Dwars door elkaar; een enkeling verkoos
Zich kruipend aan een trieste tocht te wagen
(A-031)
Dante in zelfportret Marisaquarel en potlood, 271x180, ges. ged. 1931 (B-003)
Dante in zelfportret Maris
Aquarel en potlood, 271x180, ges. ged. 1931
(B-003)
Dante en Marco (?)(A-032)
Dante en Marco (?)
(A-032)
Bel ons