Ateliermuseum Jac Maris

Mater Amabilis

Maria-plaquette

Dankzij de steun van de vrienden van het museum kon een kleine Maria-plaquette worden gekocht met een voorstelling van Maria als Mater Amabilis. Het heeft dezelfde voorstelling als een van de devotieprentjes die Maris begin jaren dertig ontwierp en waarvan het museum al een hele collectie heeft verworven.

Bel ons