Ateliermuseum Jac Maris

Gemeentewapen Millingen a/d Rijn

Begin jaren zestig kreeg Maris opdracht van de gemeente Millingen aan de Rijn om een gemeentewapen te maken. Het precieze jaar is niet bekend, volgens de ene bron was dat circa 1960, volgens een andere was dat 1962–1963. Maris voerde het wapen uit in keramiek.
In 1985 was het er zo slecht aan toe dat hij de opdracht kreeg een nieuw wapen te leveren. Het oude wapen ging naar de gemeentewerf, waar het echter in elkaar werd gezet en een tijd lang te zien was. Na de samenvoeging van Millingen aan de Rijn met Ubbergen en Groesbeek kwam die eerste versie in stukken op de gemeentewerf van Groesbeek terecht, vanwaar het geschonken is aan ons museum. Na restauratie door Joop Hemmelder maakt het nu deel uit van onze vaste collectie en werd het aanleiding voor conservator Leo Ewals een boek samen te stellen.

Het wapen van de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn is in 1947 vastgesteld door de Hoge Raad van Adel. Het bestaat uit een gecarteleerd schild met daarop het gecombineerde wapen van de gemeente. Het wapen is samengesteld met de kwartieren van de families Van den Bergh, Van Bylandt, Van Lynden en Van Arkel. De beschrijving luidt:
Gevierendeeld : I in zilver een leeuw van keel, getongd, genageld en gekroond van goud, met een zoom van sabel, beladen met elf bezanten van goud, II in goud een kruis van sabel, III in keel een kruis van goud, IV in zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.

Het wapen bleef in gebruik tot per 1 januari 2015 de gemeente werd opgeheven.
Van de leeuw in het eerste kwartier heeft ons museum een keramisch exemplaar, dat met dezelfde mal is gemaakt (zie overzichtje onder).

Vóór de restauratie
Vóór de restauratie
Wapenlogo Millingen a/d Rijn
Wapenlogo Millingen a/d Rijn

Vergelijk dit werk met:
- Heraldische leeuw (catnr. 119)
- Heraldische leeuw (catnr. 120)
- Gemeentewapen Heumen (catnr. 180)
- Gemeentewapen Cuijk (OW)
- Heraldische leeuwen Nijmegen (OW)

Bel ons