Ateliermuseum Jac Maris

Maria en Johannes (AW)

Keramiek, 17 x 12 cm


Deze plaquette moet ongetwijfeld in verband worden gebracht met de Heilig Land Stichting.
Jac Maris heeft lange tijd contacten onderhouden met de Heilig Land Stichting.
Indirect omdat hij in de jaren 1925–1935 werkte voor Rudolf Bless die veel samenwerkte met Piet Gerrits, artistiek adviseur van de stichting.
Later ook langs andere weg.
Zo heeft Maris in augustus 1940 deelgenomen aan een expositie in Heilig Landstichting.
Mogelijk heeft hij toen het reliëf van Maria en Johannes gemaakt en werd dat verkocht in de winkel met religiosa van de Heilig Land Stichting, gevestigd in wat het Jerusalemsche Huis heette.
Een andere mogelijkheid is dat hij het heeft gemaakt voor de kanunnikessen van het Heilig Graf, die sinds 1936 woonden in het klooster Casa Nova,
waarop het Jeruzalemkruis als decoratiemotief op de gevel prijkte.
Die zusters waren afkomstig van een klooster in Baden-Baden.
Maris had kennelijk contact met die zusters, want later, rond 1960, zou hij een kruisweg maken voor het klooster in Baden-Baden.

Linksboven zien we het Jeruzalemkruis dat na de Eerste Kruistocht door Godfried van Bouillon werd gekozen als wapen van zijn koninkrijk Jeruzalem.
Het is een zogenaamd krukkenkruis met Latijnse kruizen in de armen.
Maris beeldde niet het volledige krukkenkruis af, want zijn hoofdkruis mist de dwarsbalkjes.
Ook neemt hij de heraldische kleurstelling, met zilver en goud, niet over.
Maris heeft alleen de vorm van het kruis opgenomen in de compositie.

Zie ook de brochure Heraldiek in het werk van Jac Maris door Leo Ewals.


Geschonken door de familie Hanneke Maris, bij gelegenheid van haar tentoonstelling.

Bel ons