Ateliermuseum Jac Maris

067 – Madonna met kind

Keramiek, in delen gebakken klei, de naden met lood afgedekt, h. 88,7 cm, ges. ged. J.Maris, 1948

Dit is ongetwijfeld de meest opmerkelijke van de vele madonna-beelden die Maris in zijn carrière gemaakt heeft.
Maria is hier een vrouw met een bijna uitheems uiterlijk,
ze draagt een apart kapje op het hoofd en kijkt niet naar haar kind, maar richt haar blik peinzend voor zich uit.
Het beeld is niet geglazuurd in heldere of zoete kleuren, maar in een nagenoeg egale tint bruin.
Maris heeft de beeltenis van de maagd gecombineerd met diverse kleine figuren.
Onder is er een fries van gestileerde golven met een ster erin, hetgeen kan verwijzen naar sterre der zee, de letterlijke vertaling van haar Hebreeuwse naam mir-jam.
Aan haar voeten staat een oudere bebaarde man, waarschijnlijk Jozef.
Op haar rug zien we bovenaan een duif met uitgeslagen vleugels, symbool van de Heilige Geest.
De twee mannen met boeken in de hand zouden Matteüs en Lucas kunnen zijn, de enige twee van de vier bijbelse evangelisten die over de geboorte van Jezus hebben geschreven.
Verder zien we Adam en Eva, die verantwoordelijk waren voor de erfzonde, hetgeen de reden was voor Christus om als mens op aarde te komen en redding te brengen.
Jezus en Maria worden vaker gepresenteerd als de nieuwe Adam en Eva, omdat zij als enigen na het eerste mensenpaar zonder erfzonde geboren werden, anders gezegd: onbevlekt werden ontvangen.

Vergelijk en zie verder:
- Kruisbeeld (Catalogusnummer 077)
- Altaarkruis in Dominicuskerk Nijmegen
- Mater Dei in het Canisius College te Nijmegen
- Kerstgroep in een particuliere collectie

Bel ons