Ateliermuseum Jac Maris

077 – Kruisbeeld

In bruikleen gegeven door Antoine van Hout
Maris heeft vele kruisbeelden gemaakt.
Dit is een bijzonder interessante omdat naast de centrale figuur van de gekruisigde Christus kleinere figuren staan die het waarom van de kruisdood verklaren.
We zien onder aan de voet van het kruis de scène van Adam en Eva met de slang, die de zonde in de wereld brachten, waardoor de toegang tot de hemel werd gesloten.
Daarboven een afbeelding van Maria met Kind, de nieuwe Adam en Eva want zij werden als eersten weer zonder erfzonde geboren.
Daarboven de gekruisigde Christus dankzij wie de hemel weer geopend werd voor de mensen.
Na de kruisdood ging Jezus terug naar zijn vader, die bovenin is gesymboliseerd door het alziend oog en door de duif, teken van de heilige geest.
Samen vormen zij de drieëenheid.
Op de uiteinden van de dwarsbalk een schedel en een duif, symbolen van leven en dood, want door zijn dood bracht Jezus nieuw leven.
Zo spreekt uit dit crucifix een ware geloofsbelijdenis.

Vergelijk en zie verder:
- Madonna met Kind (Catalogusnummer 067)
- Mater Dei in het Canisius College te Nijmegen
- Altaarkruis in Dominicuskerk Nijmegen
- Kerstgroep in een particuliere collectie

Bel ons