Ateliermuseum Jac Maris

110-118 – Negen Kruiswegstaties

Keramiek met blauwe, groene en bruine glazuur, h. ±24 cm, enkele gesigneerd J.Maris of J.M.

Aanvankelijk zette Jac Maris kruiswegen op met nagenoeg alleen bustes en handen, in een expressieve stijl.
Pas in 1958 ging hij er toe over om met hele figuren te werken.

Deze kruisweg is vermoedelijk een voorstudie, vandaar dat er slechts acht verschillende staties zijn en dat er van de elfde statie twee versies zijn, met dezelfde compositie maar in andere kleuren.

Een overzicht van de ons bekende 11 kruiswegen die Jac Maris heeft vervaardigd met de traditionele voorstellingen van de 14 staties vindt u hier.

Een afbeelding van de elfde statie (versie 2) is als kunstkaart in onze winkel verkrijgbaar.

Bel ons