Ateliermuseum Jac Maris

076 – Martinus van Porres

Ongeglazuurde keramiek, h. 30,5 cm, ges. r.o. J. Maris (ingemetseld in muur bijgebouw)

De Peruaanse Dominicaan Martinus van Porres is een van de weinige niet-blanke heiligen die de katholieke kerk kent.
In 1945 gaf paus Pius XII hem als eretitel bijzondere patroon der sociale rechtvaardigheid,
vandaar dat hij hier wordt voorgesteld terwijl hij brood uitdeelt aan de armen.
Het is goed mogelijk dat Jac Maris dit reliëf speciaal heeft gemaakt voor de pastorie van de Dominicuskerk in Nijmegen,
want daar ziet men naast de voordeur een geglazuurde versie van deze voorstelling.
Die parochie werd gesticht door de Dominicanen ter vervanging van de parochie in het centrum van Nijmegen
waarvan de kerk in de oorlog verwoest was.
Aanvankelijk had de nieuwe parochie nog geen eigen kerkgebouw en pastorie.
Einde 1947 werd toen de Dominicaan Joop Bakkers benoemd als bouwpastoor.
Om een bouwvergunning te krijgen startte deze een noveen ter ere van Martinus de Porres.
Op de negende dag van de noveen kwam de bouwvergunning binnen.
De pastoor besloot toen naast de voordeur van de sacristie een afbeelding te laten aanbrengen van de heilige.
De opdracht ging naar Jac Maris die tussen 1949 en 1952 een hele serie werken maakte zowel voor het nabijgelegen Dominicaans studiecentrum Albertinum als voor de Dominicuskerk.
De actie van bouwpastoor Joop Bakkers vond navolging in de parochie,
zo ziet men deze plaquette ook op de voorgevel van huizen aan de Witsenburgselaan en de Groesbeekseweg in Nijmegen.
Van de plaquette van Martinus van Porres zijn inmiddels een tiental exemplaren teruggevonden.
In 2014 verwierf ons museum een geglazuurde versie afkomstig uit een particuliere collectie in Helmond.

Curieus is dat Martinus is afgebeeld met aureool, ofschoon hij officieel pas in 1962 is heilig verklaard.
Dat betekent ofwel dat het reliëf pas na 1962 is gemaakt, hetgeen niet waarschijnlijk is,
ofwel dat men op de heiligverklaring is vooruitgelopen.

Bel ons