Ateliermuseum Jac Maris

156 – Abstractie

Keramiek lauwe glazuur, h. 8,5 br 31,5 cm

Kennelijk is dit ontwerp voor een monument gemaakt voor een plek die om een breed vraagt.
In de eerst helft van de aren 70 maakte Jac Maris monumenten met een dergelijke breedtecompositie voor de Molenwijk in Malden en voor een school in Rossum.
Bel ons