Ateliermuseum Jac Maris

196 – Koningin Wilhelmina, met mantel en tas

Keramiek met blauwe glazuur, h. 84 cm, ges. Jac Maris

Koningin Wilhelmina (1880-1962) heeft een bijzondere plaats ingenomen in het leven van Jac Maris.
In 1939 betrof de eerste opdracht van de overheid die hij kreeg het maken van de Wilhelmina-plaquette voor het gemeentehuis van Mook (catnr. 45).
In februari 1940 bezocht de koningin het kerkje in Heumen en bewonderde in aanwezigheid van Maris en zijn vrouw de plaquette die de kunstenaar gemaakt had ter herdenking van de graven van Nassau.
In 1946, toen in Oosterbeek bij Arnhem de oorlogshandelingen van 1944 herdacht werden met de oprichting van het Airborne-monument van Maris, was het Wilhelmina die de onthulling verrichtte.
Technisch is het niet makkelijk een zo fors beeld in klei te bakken.
In ieder geval heeft Maris veel chamotte in de klei gedaan en hij zal de temperatuur ongetwijfeld bij het bakken heel langzaam hebben laten stijgen om te voorkomen dat het werk teveel barsten zou oplopen.
Wanneer dit beeld van koningin Wilhelmina is gemaakt weten we niet.
In oudere overzichten wordt het nergens vermeld, dus waarschijnlijk is het een laat werk, mogelijk uit de jaren 80 toen Den Haag een monument liet ontwerpen voor Wilhelmina. Die opdracht ging uiteindelijk naar Charlotte van Pallandt, die net als Maris met een grote mate van vereenvoudiging een koningin neerzette met présence.

Bel ons