Ateliermuseum Jac Maris

008 – De schepping van het leed

Reliëf in kunststeen, h. 76 cm

In december 1928 zond Maris naar een tentoonstelling van Sint Lucas in Amsterdam een reliëf met de titel De schepping van het leed.
We veronderstellen dat het om dit werk gaat, want een ander reliëf in kunststeen met een voorstelling die bij deze titel past, is niet bekend.
Het werk was aanvankelijk groen geverfd, maar doordat het jarenlang buiten heeft gestaan is de kleur weggesleten.
Op recente inventarislijsten heeft men dit werk als titel De hand van God gegeven.
Het is een opmerkelijke titel.
Volgens de oude christelijke traditie schiep God de mens, de aarde en het heelal, maar Maris vermeldt slechts het leed.
Het suggereert dat hij in die tijd met een pessimistisch wereldbeeld rondliep hetgeen niet verwonderlijk is na de ellende die hij tijdens zijn rondreizen, met name in Engeland had meegemaakt.
Als de datering 1923, die achterop een oude foto staat, correct is, dan is dit werk gemaakt direct na de reizen in België, Engeland en Frankrijk en is dit het vroegste werk waarin men de invloed van Rodin kan waarnemen, zowel vanwege de spanningsvolle compositie met de getourmenteerde figuren als het onderwerp.

Bel ons