Ateliermuseum Jac Maris

009 – La terre (De aarde)

Kunststeen, sporen van blauw / groene verf, h. 49 cm (beeldentuin)

In de zestiende- en zeventiende-eeuwse kunst wordt Terra, de aarde, in de regel uitgebeeld als een staande vrouw, gedrapeerd en gekroond, met planten en dieren eromheen.
Zo ziet men haar nog in de tuinen van Versailles.

Maris zoekt meer expressiviteit en boetseert een vrouw, in elkaar gedoken, de armen om het hoofd geslagen, de naakte huid tegen de aarde gedrukt.
Hij kende ongetwijfeld de Danaïde van Rodin, ook een voorover liggende vrouwenfiguur die met de aarde verbonden was.

Aarde had voor Maris een bijzondere betekenis.
Toen men hem aan het einde van zijn carrière vroeg van welk materiaal hij het meeste hield, zei hij:

... dat is klei, de aarde,
de aarde waar de mens uit geschapen is,
de aarde die dicht bij de schepping staat
en ook de schepping zelf is.
Die aarde, die klei,
die kan weergeven zijn emoties,
zijn gevoelens...

Bel ons