Ateliermuseum Jac Maris

Molenhoek (RW)

Kerk van de Passionisten O.L. Vrouw van Zeven smarten
Stationsstraat 62


De kerk van de Zeven Smarten van Maria is met onderstaande werken bijna te beschouwen als een soort dependance van ons museum, waar de werken bovendien nog hun oorspronkelijk spirituele functie hebben.
Sinds de zomer van 2015 is in de kapel van Gemma Galgani een Maria Assumpta van Els Tervoort opgehangen die wij kregen van het Montessori College in Nijmegen, maar waar in het Marishuis geen plaats voor was.
Datzelfde gold voor het reliëf Agrarische producten (Catalogusnummer 138) dat Maris oorspronkelijk maakte voor de Christelijke Landbouwschool in Doetinchem en, omdat er in ons museum geen plaats voor was, hier een nieuwe bestemming kreeg.

Smart 1
De lijdensvoorzegging door Simeon (bij het opdragen van Jezus in de Tempel)
(Lucas 2,34-35)
Smart 4
De ontmoeting met haar kruisdragende Zoon
(traditionele interpretatie van Lucas 23,27-31)
Ontwerp (B-025)
Ontwerp (B-025)
Ontwerp smart 1 (B-026)
Ontwerp smart 1 (B-026)
Smart 2
De vlucht naar Egypte
(Matteüs 2,14)
Smart 5
Jezus sterft aan het Kruis (Stabat Mater)
(Johannes 19,25)
Smart 7
Maria bij de graflegging van Jezus
(Johannes 19,40-42)
Smart 3
Het verlies van het goddelijk Kind in de Tempel
(Lucas 2, 43-45)
Smart 6
Maria ontvangt haar gestorven Zoon (Piëta)
(traditionele interpretatie van Lucas 23,55)
Uitgevoerd ontwerp (B-024>
Ontwerp (B-024)

 


Rechtsvoor (naast doopkapel)

Madonna met Kind (1947)

Beeld Gemma Galgani
Agrarische producten
Zie Cat.nr. 138
Altaarvoet
Maria Assumpta (gemaakt door Els Tervoort)
Altaarvoet
Beeld Paulus van het Kruis

 


Kapel Mater Dolorosa (rechtsachter)

Altaarvoet
Beeld Gabriël van de Moeder van Smarten
Madonna met Kind
Zie ook Cat.nr. 36 en 37
Bel ons