Ateliermuseum Jac Maris

Site-info

AFKORTINGEN

Op onze website worden de volgende specifieke afkortingen gebruikt:
AJM = Ateliermuseum Jac Maris
AW = Aanwinst(en)
ET = Els Tervoort
JM = Jac Maris
OM = Oorlogsmonument(en)
OW = Openbaar werk(en)
PW = Particulier werk(en)
RW = Religieus werk(en)
TT = Tentoonstelling(en)

DISCLAIMER

Getracht is onze website met zorgvuldigheid samen te stellen.
De Stichting Ateliermuseum Jac Maris Heumen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie op de website.
Aan de inhoud van onze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Sommige links verwijzen naar websites die worden beheerd door derden en zijn uitsluitend ter verdere informatie van de bezoeker opgenomen.
De Stichting Ateliermuseum Jac Maris Heumen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet correct werken, de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

BEELDRECHT

Vrijwel alle afbeeldingen op onze website zijn in eigen beheer gemaakt.
Daar waar dit niet het geval is, is de bron vermeld en hebben wij getracht te achterhalen of op de afbeelding beeldrecht rust.
Indien u meent dat wij ten onrechte gebruik hebben gemaakt van uw afbeelding, wordt u vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen.

Bel ons