Ateliermuseum Jac Maris

Stichting & bestuur

Om de collectie in zijn bezit bij elkaar te houden, richtte Jac Maris in 1994 de Stichting Jac. Marismuseum op. Het atelier werd museum en de atelier-nalatenschap vormde de collectie. Na het overlijden van de beeldhouwer in 1996 en van zijn vrouw in 2000 werd de stichting eigenaar van pand en collectie.

Doel van de stichting is het exploiteren, in stand houden en uitbreiden van een museum annex cultureel centrum, het verwerven, tentoonstellen en in beperkte mate uitlenen van selecte voorwerpen om daarmee de kunstzin bij mensen te stimuleren.

Met hulp van de gemeente Heumen werd het pand aan de Looistraat ingericht als museum.

In 2006 zijn de statuten voor het laatst gewijzigd. De officiële naam van de stichting luidt sindsdien Stichting Ateliermuseum Jac Maris.
De stichting ontvangt jaarlijks een vaste subsidie van de gemeente Heumen.

Statuten

De leden van het bestuur hebben een zittingstermijn van telkens vijf jaar en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur wordt momenteel gevormd door:

Voorzitter en Secretaris: Ferdinand van Wijk

Penningmeester: dhr. F. (Frans) Poelwijk

Dhr. M.B.W. (Michel) ter Berg

Coördinator educatie en workshops: Cobi Schrijen

 

 

Bel ons