Ateliermuseum Jac Maris

144 – Meester en leerling, twee paardjes

144 – Meester en Leerling

Epoxy, h. 97 en 75 cm (beeldentuin)
Vanaf het midden van de jaren zestig is Jac Maris veel kunstwerken gaan uitvoeren in epoxy, een kunststof die vooral na de oorlog gebruikt werd.
Hoewel dit materiaal giftig is en dus met zeer goede ventilatie of buiten moet worden verwerkt, gebruikte Maris het vaak.
Het is namelijk goed kneed- en smeerbaar en Maris kon er grotere kunstwerken in één stuk mee maken dan met aardewerk, waarvan de hoogte immers beperkt was door de maten van de oven.
Zo maakte hij met deze kunststof voor een school in Apeldoorn een paard van zo’n twee à drie meter hoog en voor een kerk in Heiloo een absisdecoratie van bijna vier meter.
Ons museum heeft een paar kunstwerken in epoxy, waaronder deze paarden.
Ze zijn oorspronkelijk gemaakt voor de basisschool in Heumen, maar nadat ze beschadigd waren, teruggebracht naar Maris’ atelier en gerestaureerd door een driemanschap onder leiding van vrijwilliger Joop Hemmelder.

Ter gelegenheid van de viering van het eerste lustrum van het Marishuis in 2008 werden de twee gerestaureerde paarden onthuld en maakten zij weer officieel deel uit van onze collectie.
Er werd toen gespeecht, werd er op verzoek door de beide heren Jacobs (keramisten uit Milsbeek) toepasselijke muziek gespeeld, kwam een van onze buren langs met een echt paard met veulen en werd iedereen die bij de restauratie betrokken was bedankt.
Aan het restauratiewerk ging een lange tijd van voorbereiding vooraf.
De firma Gelmo zorgde voor een sokkel, waardoor het beeld een prominente plaats kon innemen in onze beeldentuin.

Vrijwilligster Ria Clerx, die bij de Marissen vroeger ‘over de vloer kwam’ merkte toen op dat Jac Maris het beeld destijds Meester en Leerling genoemd heeft en dat hij sterk hechtte aan die naam.
De essentie van die relatie is het overdragen van kennis.


 

 


 

wikipedia-iconEpoxy

Bel ons