Ateliermuseum Jac Maris

Nieuw leven in de kosmos

Nieuw leven in de kosmos
De versie in epoxy

In de jaren zestig-zeventig bleef Jac Maris even actief als altijd. Het tij was gunstig. De overheid had bepaald dat bij grote overheidsprojecten één procent van de bouwsom besteed moest worden aan kunst. Binnen het kader van die '1%-regeling' heeft Maris veel opdrachten gekregen voor scholen, zorginstellingen en andere overheidsgebouwen.
Meestal maakte hij in deze tijd een figuratief werk waarvan de betekenis direct te maken had met de functie van het gebouw of de instelling waarvoor het kunstwerk bestemd was.

Oud-directeur van De Gelderlander, Dré Tummers, zat in het bestuur van de Hogere School voor Verplegenden in Nijmegen. In 1965 gaf hij Maris de opdracht voor deze school een beeld te maken. Het kreeg de titel Nieuw leven in de kosmos. Eerst maakte Maris een miniatuur. Dat is nu nog in bezit van de erven Tummers.

In 1969 leverde hij het in de hier afgebeelde uitvoering van epoxy aan de Hogere School voor Verplegenden te Nijmegen. De Gelderlander van 2 april 1969 schreef dat het beeld vooral de behoedzaamheid uitdrukt, horende bij het menslievende beroep waarvoor deze school opleidt. Dat is zelfs wel heel nadrukkelijk gesymboliseerd: een grote hand beschermt een menselijke vorm die zich kromt in onwelzijn.

Joop Hemmelder bij Nieuw Leven in de Kosmos
Joop Hemmelder bij het gerestaureerde exemplaar

Het beeld is in 2010 door Joop Hemmelder - die de gekromde vorm opvat als een foetus - gerestaureerd. Het meet ongeveer 100 bij 100 cm. en weegt 2500 kilo.

De ontwerp-miniatuur is hoog 30 cm, breed 26 cm en diep 20 cm en gemaakt in de faience techniek.
Het museum heeft van de erven Tummers toestemming gekregen hiervan vijf bronzen replica’s te laten maken voor de verkoop. Eén ervan is na het overlijden van Adelheid Hasselman naar ons museum teruggekeerd.

wikipedia-iconEpoxy
Faience

Bel ons