Klik hier om meer praktische informatie te lezen over het ateliermuseum.

Stichting

Om de collectie in zijn bezit bij elkaar te houden, richtte Jac. Maris in 1994 de Stichting Jac. Marismuseum op. Het atelier werd een museum en de atelier-nalatenschap vormde de collectie daarvan. Na het overlijden van de beeldhouwer in 1996 en van zijn vrouw in 2000 werd de stichting eigenaar van pand en collectie.

Hoofddoel van de stichting is het werk van de beeldhouder Jac. Maris voor een breed publiek van schoolkinderen tot volwassenen te conserveren, tentoon te stellen en in begrijpelijke en aantrekkelijke taal voor jong en oud toegankelijk te maken.

Tweede doel is het atelier en de beeldentuin beschikbaar te stellen voor een breed scala van culturele en maatschappelijk evenementen. Voor alle lagen van de bevolking, ook voor hen die anders niet met kunst en cultuur in contact komen.

Het derde doel is door middel van eigentijdse vormgegeven tentoonstellingen bezoekers te laten genieten van en te laten reflecteren over de rol van kunst en cultuur in onze hedendaagse samenleving. De stichting geeft hen daarbij een participerende en activerende rol. In 2006 zijn de statuten voor het laatst gewijzigd. De statutaire naam van de stichting luidt sindsdien Stichting Ateliermuseum Jac. Maris.

De leden van het bestuur hebben een zittingstermijn van telkens vijf jaar. Het bestuur wordt momenteel gevormd door:

Museumbestuur:

Ferdinand van Wijk.

Voorzitter (zonder vergoeding)
voorzitter@marishuis.nl

Frans Poelwijk.

Penningmeester (zonder vergoeding)
penningmeester@marishuis.nl

Michel ter Berg.

Bestuurslid (zonder vergoeding)
bouwzaken@marishuis.nl

Specifieke museumtaken:

Cobi Schrijen.

Voorlichting en educatie (met vergoeding)
educatie@marishuis.nl

Vacature.

Curator en collectie (met vergoeding)
curator@marishuis.nl

Vacature.

Bestuursondersteuning (met vergoeding)
bestuursondersteuning@marishuis.nl