JAC MARIS

De historie van het atelier.

Het atelier van Jac. Maris kent een hele geschiedenis, welke hieronder wordt beschreven. Lees meer over de artistieke werkplaats van Jac. Maris.

1913 - 1925.

Het huis is gebouwd in opdracht van Staatsbosbeheer als expositiepaviljoen voor de Nationale en Internationale Landbouwtentoonstelling van Den Haag in 1913.

1926 - 1940.

In 1926 zag Maris het blokhuis en wilde er direct wonen. Door de lichtval en ruimte was het uitermate geschikt als kunstenaarsatelier en bovendien herinnerde het huis hem aan het houten huis in Brazilië waarin hij van ca 1907 tot 1911 gewoond had. Hoewel de Gemeente Heumen enige voorzieningen aanbracht in het blokhuis, bleef het er aanvankelijk primitief wonen.

In 1927 kreeg Maris een krediet van de gemeente Heumen om achter het atelier een woonruimte aan te bouwen. In 1936 mocht hij bovendien in de tuin een oven bouwen.

1940 - 1941.

In 1940 kon Maris het huis kopen van de gemeente Heumen en in 1941 kreeg hij toestemming voor een ingrijpende verbouwing. Hij verving het rieten dak door een overkapping met dakpannen die hij in Druten bij Dericks en Geldens kocht (hij was dus nu ‘onder de pannen’). De houten stammetjes verving hij door grote bakstenen, de zogenaamde kloostermoppen, die hij kocht bij de steenfabriek van Van der Kun in Afferden (Limburg).

1959 - nu.

Na de oorlog, in 1959, heeft Maris aan de tuinzijde een ruime woonkamer gebouwd, die hij voorzag van een grote schouw met open haard. In 2000, toen het blokhuis museum werd, is de woonruimte voor de beheerder gebouwd. In 2014 heeft de gemeenteraad van Heumen één van de nieuwe straten vernoemd naar Jac. Maris.

Jac Maris

Het atelier.

Doordat het tentdak in het midden verhoogd is en aan vier zijden ramen bevat, was het atelier zeer geschikt voor kunstenaars. Het oorspronkelijke blokhuis, dat Jac. Maris in 1926 betrok, bestond alleen uit het huidige grote atelier.

Tot 1982 sierde een grote Piëta de zuidwand. Nadat die naar de Georgiuskerk in Heumen was gegaan, gebruikte Maris de vrijgekomen ruimte om een kleine zolderberging aan te leggen waar hij o.a. een boekenkast met stalen profielen plaatste.

Het atelier ademt nog de sfeer van Jac. Maris, z’n kunst en z’n leer. Zijn bijzondere verwondering was het blokdak, vierkant van glas. Het licht, dat nooit hetzelfde blijft, de lucht, die steeds weer anders drijft. De inval van elke zonnestraal zette zijn inspiratie om in praal. Hij maakte er oorlogsmonumenten, beeldende wezens en ornamenten. Overal tussen bomen en in muren vind je zijn reliëfs en sculpturen.