Ateliermuseum Jac Maris

Louis-Marie Grignion de Montfort

Portiek Boldershofkapel, Ambtshuisplein 1

In de portiek van de voormalige kapel van Boldershof heeft Maris in de linkermuur een bescheiden portret vervaardigd van Louis-Marie Grignion de la Bachelleraye (de Montfort) (1673-1716).
Deze in Montfort-sur-Meu (Bretagne) geboren priester stichtte in 1703 in Poitiers de congregatie van Dochters van Wijsheid, Filles de La Sagesse (FDLS) en twaalf jaar later de Missionarissen van het gezelschap van Maria, Missionarii Societatis Mariae (MSM), beter bekend als de congregatie der Montfertanen.
Vanwege Grignions grote Mariadevotie heeft Maris (signatuur rechtsboven) hem afgebeeld met een Madonna met Kind - scepter.
Omdat de stichter is afgebeeld met een aureool, zal dit portret waarschijnlijk zijn gemaakt t.g.v. diens heiligverklaring op 20 juli 1947.

De Boldershofkapel werd in 1915 geopend.
De zusters van de congregatie van de Dochters van Wijsheid die in 1903 in Druten terechtkwamen en Boldershof lieten bouwen, verlieten het complex in 1986.
De kapel bleef tot 1990 leeg en stond op de nominatie voor sloop.
In 2009 werd op particulier initiatief echter gestart met een restauratie.
Na voltooiing hiervan heeft de kapel een andere multifunctionele bestemming gekregen, maar dit werkje van Maris is gelukkig bewaard gebleven.
Zie www.boldershofkapel.nl

In de kloostertuin bij deze kapel bevindt zich van de hand van Jac Maris ook het oorlogsmonument De Engelbewaarder.


Bel ons