Ateliermuseum Jac Maris

Herten (RW)

Kerk H.Michaël

Kerkpad

Sacramentsaltaar (circa 1954)
Travertijn.

Grote mensa (tafel) die rust op twee stipes,
bewerkt met in laag reliëf gebeeldhouwd
de vier gevleugelde evangelistensymbolen,
elk met een boek.

D-010 - 1953 Herten Priesterkoor (1)
Ontwerptekening (D-010) ges. ged. 1953 voor altaar en omgeving

Michaëlkerk 014 - Sacramentsaltaar & wandreliëf

Ontwerptekening (D-012)
Ontwerptekening (D-012)
Ontwerptekening (D-014)
Ontwerptekening (D-014)

Madonna (circa 1954)
Terracotta met gekleurd glazuur
h. ca. 120 cm.

Maria met het Christuskind

Michaëlkerk 016 - Jozef met kind

Zandsteen
h. ca. 125 cm.

Geschonken door de R.K. Mijnwerkersbond
afdeling Herten op 5 april 1959
t.g.v. hun 25 jarig bestaan.
De heilige Barbara wordt in mijnstreken
vereerd door de mijnwerkers

Michaëlkerk 018 - DoopvontVier Communiebanken (circa 1954)
Petit granit, Ettringer tufsteen,
faience reliëfs en smeedwerk.

Op de twee grote banken in de lengterichting
zijn tussen kolommen drie ajour reliëfpanelen
aangebracht, die samen acht apostelen
met hun attributen uitbeelden.

Op de twee kleine banken in de breedterichting
staat rechts Petrus (met sleutel) en een pauw
(zie afbeelding)
en links Matthias (met de bijl) en een feniks.
De pauw en de feniks treffen we ook aan in de
Dominicuskerk in Nijmegen.

Smeedwerk in de tussenliggende vlakken.
De communiebank vertoont grote overeenkomst met
die van de kerk van O.L.V. van
Altijddurende Bijstand te Kerkrade.

wikipedia-iconFaience

Ontwerptekening 2 ges.
Ontwerptekening (D-016)

Absiswand (circa 1954-1955)
Gebakken geglazuurde klei en glasstenen
h. 190 cm, br. 260 cm

Uit drie gelijke delen bestaand groot 'mozaïek',
met als centrale voorstelling de verheerlijking
van het Lam Gods uit de Apocalyps van Johannes.
Het Lam Gods staat op de berg met stromen
en is omgeven door de vier levende wezens.
Op de vlakken aan weerszijden tweemaal een paar
engelen met bazuinen en tweemaal met gouden schalen,
tweemaal met wierookvat.
Geheel links het scheppingsverhaal en geheel rechts
de aartsengel Michaël die de draak doodt.
Ons museum heeft voorstudies van deze wand
(zie onder).

Ontwerptekening (D-013)
Ontwerptekening (D-013)

Michaëlkerk 017 - Madonna

Jozef met kind (circa 1954)
Zandsteen
h. ca. 126 cm.

 

Aan de voet van de kerk
Michaëlkerk 015 - BarbaraDoopvont (circa 1955)
Zandsteen, geelkoper
vont h. 105 cm, deksel h. 120 cm

Op de achtzijdige schacht, met op de verdikte
bovenrand: Ik doop u in de naam van de
Vader en de Zoon en de Heilige Geest
,
rust het halfbolvormige bekken.
Op de rand zijn in laagreliëf gebeiteld
drie doopscènes (alleen koppen) en lisbladen.
Hoog in een punt uitlopend koepelvormig
koperen deksel.
Deze doopvont werd geschonken door
de kinderen die in de jaren 1951 tot en met
1955 de bijzondere lagere meisjes en
jongensschool van Herten bezochten
Michaëlkerk 013 - Communiebank (Petrus en pauw)

 

Bel ons