Boeken

Dichter bij het beeld. Jac Maris: gebeiteld in woorden

Dichters van Poëziekring De Pennenstreek lieten zich voor deze bundel inspireren door beelden in de tuin van Ateliermuseum Jac Maris. De gedichten geven de beelden van Jac Maris een nieuwe dimensie. Soms verwoorden ze de oorspronkelijke bedoeling van de kunstenaar, soms een heel eigen interpretatie. Zo brengt de poëzie ons ‘dichter bij het beeld’ en verleidt tot verder mijmeren over wat we zien.

Met bijdragen van Mieke van Baal, Fieke Bijmans, Anna Costenoble, Geert de Haan, Ans van Kessel, Jan Rutten en Charlotte Selten-Litmaath. De bundel is voor € 7,00 verkrijgbaar bij het museum.

Colofon

Uitgave: Ateliermuseum Jac Maris, www.marishuis.nl i.s.m. Poëziekring De Pennenstreek, Malden 2022

Opzet, omslag en foto’s: Charlotte Selten-Litmaath

Eindredactie: Charlotte Selten-Litmaath, dichter van De Pennenstreek en Cobi Schrijen, secretaris bestuur Ateliermuseum Jac Maris

Druk: DMprintmedia, Malden