Het vroege werk van Jac Maris

Voorwoord

De eerste helft van de twintigste eeuw was voor veel Nederlandse kunstenaars een moeilijke tijd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren de opdrachten schaars en in de decennia die volgden, in de crisistijd, werd het alleen maar moeilijker. Een kunstenaar die deze periode en de eraan verbonden problematiek heel direct heeft beleefd is de beeldhouwer Jac Maris (1900-1996). In dit boekje volgen we hem in die moeilijke jaren. Voor welke problemen zag hij zich gesteld, hoe heeft hij die ervaren en welke antwoorden heeft hij gevonden om actief te kunnen blijven als kunstenaar. Een studie naar zijn situatie – waarover we betrekkelijk goed geïnformeerd zijn – draagt bij aan ons inzicht in de positie van de Nederlandse kunstenaars in crisistijd.

Deze publicatie, die het resultaat is van tien jaar onderzoek en verzamelen, begeleidt een tentoonstelling in het Ateliermuseum Jac Maris te Heumen. Deze tentoonstelling is samengesteld met een selectie van werken uit het museum, aangevuld met enkele bruiklenen. Daarnaast blijft het overgrote deel van de vaste collectie te zien die een boeiende aanvulling vormt op de tentoonstelling. In deze publicatie, die de tentoonstelling begeleidt, presenteren we niet alleen de tentoongestelde werken maar tevens bespreken we enkele andere werken van Maris uit deze tijd. Daarmee trachten we inzicht te geven in de acties die hij ondernam en de netwerken die hij opbouwde om zijn carrière als kunstenaar te kunnen voortzetten in de jaren van het interbellum.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die de ontwikkeling van het museum het afgelopen decennium hebben mogelijk gemaakt, naar de vrienden van het museum die voor financiële ondersteuning hebben gezorgd en in het bijzonder naar de heer Martens die niet alleen een bijdrage leverde aan het onderzoek, maar ook verschillende werken uit zijn collectie ter beschikking heeft gesteld voor de expositie.

Leo Ewals, conservator Ateliermuseum Jac Maris te Heumen

Colofon

Concept en tekst: Leo Ewals

©Leo Ewals, Ateliermuseum Jac Maris in Heumen, 2020

Grafische vormgeving Metziontwerp. Nijmegen

47 Genummerde pagina’s

297 mm x 210 mm (A4)

ISDN:9-789491-136115

Prijs: €15,00

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding

Jeugd en begin van de carrière, 1900-1917

De Nijmeegse jaren, 1917-1926

Huwelijk en faillissement

Verhuizen naar Heumen, 1926

Sier Uw Huis, ca. 1925-1935

Het tij keert, grote opdrachten, 1935-1940

Het vroege werk van Jac Maris

Een Droom, 1918

Fantasie, ca.1920

Jan Toorop (1917-1928)

Portret van Trudy Manikus, 1919

De buste van Petrus Canisius, 1925

Ignatius van Loyola

Alfonsus en Gerardus Majella, twee redemptoristen

Dominicus

Benedictus en  Sint Jozef

Ludwig van Beethoven

De lijdende mens

Troost

De gelukkige mens

Muziek en dans

Portretten

Schilderijen en tekeningen

Sier Uw Huis, jaren dertig

Siram studio, jaren dertig

De kunsthandel 1934-1937

Beelden uit de Nijmeegse Christus Koningkerk 1933-1944

Het raadhuis van Vught, 1937

Maria, ca. 1940

Moederschap en Ardenner paard

Beknopte Bibliografie

Colofon