Boeken

Jac Maris en de Tweede Wereldoorlog

In 2009-2010 wijdde ons museum een tentoonstelling aan de oorlogsmonumenten die Jac Maris in onze regio gemaakt heeft en nog steeds te zien zijn.
Naar aanleiding van die tentoonstelling rezen er van tijd tot tijd vragen over het oorlogsverleden van Maris.
Dat hij in het verzet actief is geweest, dat er een jodin in zijn huis ondergedoken is geweest, dat hij actief was voor de geallieerden na de luchtlandingen van 1944 was al bekend. Regelmatig wordt er echter ook een beschuldigende vinger naar hem geheven en is te horen dat ‘hij ook fout was’ of dat ‘hij een opportunist was’.
Dit boekje poogt enige helderheid te brengen in wat de opstelling van Maris was voor, tijdens en na de oorlog in de achtergrond van de beschuldigingen die tegen hem zijn geuit.
Het onderzoek is o.a. gebaseerd op nog niet eerder gepubliceerde  documentatie uit ons museum en dossiers uit het Centraal Archief voor Bijzondere Rechtspleging in Den Haag. Inclusief een beschrijving van 16 door Jac Maris ontworpen oorlogsmonumenten.
In de tweede druk is een aantal correcties en wijzigingen aangebracht en zijn er extra foto’s opgenomen.

Colofon

Concept en tekst: Leo Ewals, Malden
Grafische vormgeving: Studio Gerton Hermers, Heumen
Drukwerk: Nextprint, Den Bosch
Tweede herziene druk 2016 (2011/1e druk)
53 genummerde pagina’s
24 x 20 cm
ISBN 978-94-91136-06-1
Prijs: € 15,-

Inhoudsopgave

Voor de oorlog: contacten en ideeën

1940: inval en bezetting

1941-1944: de oorlogsjaren September

1944 – mei 1945 Na het sluiten van de vrede duurde de oorlog voort

1940-1957: de oorlogsmonumenten Epiloog