Ateliermuseum Jac Maris

026 – Antonius van Padua

met kind op de arm, bruingetinte kunststeen, h. 161 cm, ges. Maris
Sinds 2010 in bruikleen gegeven door de Effataparochie, Nijmegen


Oorspronkelijk is dit beeld gemaakt voor de Christus Koningkerk, Nijmegen.
In de jaren dertig heeft Maris een serie beelden gemaakt voor deze kerk, ontworpen door architect Johan Zwanikken, en ingewijd op 27 november 1933.

Een der eerste werken die Maris maakte was deze franciscaner monnik Antonius van Padua, een geliefd volksheilige, die in extase praat met het kindje Jezus.

Na opheffing van de Christus Koningparochie verhuisde het beeld naar de St. Stephanuskerk, Nijmegen.

Bel ons