Boldershof, Ambtshuisplein 1

In de kloostertuin van Boldershof staan drie objecten die samen Engelbewaarder vormen. Op een sokkel van grote bakstenen staat een sculptuur van gebakken klei van kinderen die in bescherming worden genomen door een engelbewaarder. De zes kinderen in het kunstwerk hebben bloemen, appels, een vogel en een kool in hun handen. Het werk is een voorbeeld van traditionele expressieve kunst uit de jaren veertig. Op de achterzijde van het kunstwerk is de signatuur “M” te lezen. Op de hoeken staan twee kwartrond gebogen banken. Ze horen ook bij dit werk en zijn gemaakt van dezelfde handvormstenen als de sokkel. Op de hoeken van de banken zijn bloembakken aangebracht.

In mei 1940 werden de kinderen van de zwakzinnigeninrichting Boldershof in Druten geëvacueerd naar Breda, waar ze onderdak vonden op kasteel Bouvigne. Twee van hen overleden, de overigen overleefden de evacuatie. Zij hadden kennelijk een goede engelbewaarder, concludeerden de zusters, en dat werd in beeld gebracht in een monument dat Jac Maris voor hen ontwierp en gplaatst werd in de tuin van Boldershof.
De kinderen van Boldershof zijn ook in oktober 1944 geëvacueerd en wel naar Vught. Die kinderen kwamen in een mijnenveld terecht, maar wonderlijk genoeg gebeurden er geen ongelukken. Toen de Duitsers daar vervolgens kwamen, vonden er enkele de dood. Het feit dat die tweede evacuatie niet vermeld is op de tekstplaquette op de sokkel lijkt een bevestiging van onze hypothese dat het beeld al van tijdens de oorlogsjaren is.
De sokkeltekst luidt:

TER DANKBARE HERINNERING AAN DE
WONDERBARE BESCHERMING VAN DEN
H. ENGELBEWAARDER ONDERVONDEN OP
ONZE VLUCHT VOOR HET OORLOGS-
GEVAAR VAN DRUTEN NAAR BREDA
IN MEI 1940
H. ENGELBEWAARDER BLIJF ONS
BESCHERMEN