Portretplaquette van Nicolaas Oostinga (1952), Buitengevel postkantoor Hoogeinde 13

Nicolaas Adriaan Oostinga (8-12-1881) wordt op 24 december 1944 met vier andere mannen (Johannes Daalderop, Izak Dasberg, Wilhelmus van den Boogerd en Christinus Weijman) te Tiel gefusilleerd.

De gebeurtenissen die tot deze terechtstelling hebben geleid, zijn [ hier ] te lezen.

De tekst luidt:

TER GEDACHTENIS AAN N.A. OOSTINGA DIRECTEUR v.h. POST- EN TELEGRAAF-KANTOOR TE TIEL DIE OP 24 DEC. 1944 ALS GIJZELAAR OP LAST v.d. DUITSE BE-ZETTER WERD GEFUSILLEERD.

In het rijksarchief, in de dossiers van de Provinciale commissie voor de oorlogs- of vredesgedenktekens in Gelderland, is een aanvraag bewaard voor goedkeuring van deze herdenkingsplaquette met vermelding van Jac Maris als kunstenaar. In ons museum is hierover geen verdere documentatie aanwezig.