Kasteel-Raadhuis (1957)

Op 4 mei 1957 werd te Bemmel een monument onthuld ter herdenking aan de bevrijding van Bemmel door de Britse troepen, op 25 september 1944. Het toont een knielende, naakte man, oprijzend uit de puinhopen van een verwoeste stad, de armen ten hemel geheven.
Het monument heeft als titel Waarom ik?.
Het gebaar kan daarom geduid worden als een wanhopig roepen, maar volgens andere bronnen ook als een teken van dankbaarheid.
Er is een voorstudie bekend die Maris indertijd had gegeven aan zijn vriend Jan van Doorn.

Het monument is in 2007 geadopteerd door Bemmelse basisscholen, volgens de werkwijze die het Nationaal Comité 4-5 mei voorstaat. De bedoeling is hiermee de jonge Bemmelse jeugd betrokken te houden met de thema’s oorlog, vrijheid en herdenken. Rondom dit beeld werken zij aan het project De Tuin van de Vrijheid.