JAC MARIS

Dericks & Geldens

Dericks en Geldens was een in 1875 opgerichte steen- en keramiekfabriek in Druten die begin jaren tachtig van de vorige eeuw is gesloopt. Ons museum bezit vier werken afkomstig uit deze fabriek. Wie ze heeft ontworpen en / of gemaakt is niet met zekerheid vast te stellen.
In de regel werden de werken van Dericks en Geldens ontworpen door Hans Derks.