JAC MARIS

Jan van Doorn.

Jan van Doorn
Conservator Leo Ewals publiceerde in 2006 een monografie over hem getiteld Jan P.C. van Doorn: “Van mijn grafiek houd ik toch het meest.”