JAC MARIS

Ted Felen.

Ted Felen
Na het overlijden van Ted Felen (1931-2016) kreeg ons museum De Emmaüsgangers geschonken door zijn familie.