JAC MARIS

Willy Maris-Vermeer.

Willy Maris-Vermeer
Wilhelmina Elisabeth Vermeer, die haar roepnaam Elise weldra zou veranderen in Willy, was de vriendin en latere echtgenote van Jac Maris. Ze is op 25 maart 1902 geboren en leerde Jac kennen kort nadat deze in Nijmegen was komen wonen. In 1923 traden zij in het huwelijk. Vader en moeder Vermeer waren aanvankelijk niet gelukkig dat zij met die bohémien in zee ging, maar dat hield de twee geliefden, inmiddels jong volwassenen van 21 en 23 jaar oud, niet tegen. Ze gingen wonen aan de St.Jacobslaan 536 te Nijmegen. In de jaren 1925-1929 werkte Willy als plateelschilderes bij de in 1921 opgerichte Nijmeegse aardewerkfabriek Oud-Delft, waar ook Jac tot 1925 werkte. Materieel waren de eerste jaren van hun huwelijk heel moeilijk en ondanks alle inspanningen werd er in 1924 als een faillissement over de jonge beeldhouwer Maris uitgesproken. Willy heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in het lange huwelijk met Jac. Zij stond hem in alles terzijde, deed de administratie, poseerde en hielp met het uitvoeren van de beelden. Ooggetuigen verzekerden ons dat ze ook hielp met het tekenen of inkleuren van devotieprentjes en in een artikel in de Arnhemse Courant van 14 juni 1961 is te lezen dat zij hielp met het beschilderen van Jacs werk. Willy overleed op 1 juli 2000. Ze ligt begraven bij haar man op de R.K. begraafplaats in Heumen.